Avantgardný design

Avantgardná vášeň a myšlienok zhluk ? Nie ! Je to dar od Boha k práci ľudských rúk .